foto
Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is gericht op zelfsturing en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

Vragen die aan de orde komen tijdens een loopbaantraject:
Wat zijn je talenten en je wensen?
Welke beroepen en functies passen bij je?
Hoe kun je er voor zorgen dat je van waarde blijft op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt?

Aan het eind van het traject heb je inzicht in je persoonlijke profiel en kun je dit vertalen naar passende beroepsrichtingen.
Een loopbaantraject omvat meestal tien gesprekken van anderhalf tot twee uur. Het aantal gesprekken is sterk afhankelijk van de (van tevoren vast gestelde) doelen en van het verloop van het proces.
Aan het begin van het traject zullen duidelijke afspraken gemaakt worden over de kosten.


Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) >

meys felix  
gimbrere “De zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind - dit hoor ik als een
innig fluisteren in mij: zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren,
alle warmte zou verstarren van binnen.”
- Henriëtte Roland Holst