“De zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind - dit hoor ik als een innig fluisteren in mij:
zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren, alle warmte zou verstarren van binnen.”

Henriëtte Roland Holst
foto
Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is erop gericht de cliënt inzicht te geven in zijn persoonlijke profiel, in de manier waarop hij Zin wil geven aan zijn leven (zijn missie), in de manier waarop profiel en missie vertaald kunnen worden in passende beroepen. Loopbaanbegeleiding is uiteindelijk gericht op zelfsturing en op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid gaat over de vraag “hoe kan ik ervoor zorgen dat ik van waarde blijf op de arbeidsmarkt van vandaag en van de toekomst?”

Een loopbaantraject omvat gemiddeld tien gesprekken van anderhalf tot twee uur.
Het aantal gesprekken is sterk afhankelijk van de (van tevoren vast gestelde) doelen van het traject en van het verloop van het proces.

Onderwerpen die tijdens de loopbaanbegeleiding aan de orde kunnen komen zijn:
• thema's en patronen in de biografie • belemmerende factoren in het (keuze)proces
• successen in iemands leven. • zoeken van passende beroepen bij de profielschets
• de sterkte-zwakte analyse • de arbeidsmarkt en benadering ervan
• zingeving • netwerken
• drijfveren en waarden • presentatie- en sollicitatievaardigheden
• toekomstfantasieën • het curriculum vitae
• gewenste functie-aspecten • de sollicitatiebrief.
• de profielschets  

Kosten - Voorafgaand aan de loopbaanbegeleiding zullen duidelijke afspraken gemaakt worden over de kosten.
meys felix
gimbrere


Studio Wilemien Haagsma bNO